1. Cegła

Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu elewacji z cegieł

Właściciele budowanych domów chcą by ich inwestycja - spełniając wszelkie kryteria najnowszych technologii - była przede wszystkim trwała i estetyczna. Ceramiczna cegła elewacyjna spełnia oba te warunki, dlatego wielu inwestorów sięga po ten materiał budowlany do realizacji ogrodzenia, ogrodowego grilla, przede wszystkim jednak na elewację całego (lub części) domu. Sam wybór cegieł, ich zakup i dostarczenie na teren budowy nie gwarantują, że wznoszony obiekt będzie ładny.

Na ostateczny wynik wpływ mają:
 • dobrze przygotowany projekt architektoniczny i budowlany,
 • przestrzeganie by wszystkie wykorzystane materiały (zaprawy, kotwy itd.) były wysokiej jakości,
 • uwzględnianie wszystkich zaleceń producentów, co do transportu i przechowywania materiałów,
 • prace ekipy wykonawczej.
Podczas prac elewacyjnych musi być zachowany ostry reżim technologiczny dotyczący zarówno konstrukcji elementów widocznych jak i również tych, których nie widać gołym okiem. To one bardzo często decydują o wyglądzie i trwałości elewacji.

U podstaw prawidłowo wykonanej zabudowy z cegieł leży zawsze właściwie wykonana hydroizolacja fundamentu oraz zastosowanie izolacji poziomej.

Drugim czynnikiem jest zastosowanie kotew - odpornych na korozję, niskie i wysokie temperatury, ze stali ocynkowanej, a najlepiej nierdzewnej. Rozstaw kotew zależy od szerokości szczeliny i grubości ścianki zewnętrznej. Według polskich wymagań przekrój kotew powinien wynosić, co najmniej 0,6 cm2/1m2 ściany, a ilość min. 5 kotew/1m2 muru, przy maksymalnym rozstawie 75 cm w poziomie i 50 cm w pionie.

W narożnikach, przy otworach i krawędziach muru należy dać dodatkowe kotwy w ilości 0,4 cm2/1m.

Kotwy powinny być wykonane z drutu 6 mm lub z płaskownika. Minimalna długość zakotwienia w ścianie wewnętrznej i zewnętrznej wynosi 50 mm. W murach ze szczeliną powietrzną kotwy powinny być zaopatrzone w kapinos usytuowany w wentylowanej pustce powietrznej. Zadaniem kapinosa jest niedopuszczenie do przepływu wody po kotwie ze ścianki elewacyjnej do warstwy izolacyjnej i jej zawilgocenia.

Szczelina wentylacyjna powinna być na dole zabezpieczona warstwą izolacji przeciwwilgociowej oraz powinna mieć u dołu otwory wlotu powietrza i odprowadzenia wilgoci, zaś u góry otwory wylotu powietrza w celu połączenia z atmosferą i umożliwienia cyrkulacji powietrza.

Szerokość szczeliny wentylacyjnej powinna wynosić min. 3,0 cm w ścianie bez materiału termoizolacyjnego oraz min. 4 cm (zalecane 5 cm) w ścianach z materiałem termoizolacyjnym.

Minimalna łączna powierzchnia otworu wlotowego i wylotowego dla pasa muru szerokości 1 m i wysokości jednej kondygnacji wynosi 10 cm2.

W najprostszy sposób otwór wlotowy można uzyskać np. przez niezapełnianie spoiny pionowej między dwoma cegłami.

Ściany licowe z ceramicznej cegły elewacyjnej należy murować przy użyciu odpowiedniej zaprawy:
 • zaprawa musi być dobrana według stopnia nasiąkliwości cegieł;
 • należy używać zaprawy o konsystencji wilgotnej (nie przewilżonej);
 • należy stosować zaprawy do klinkieru (koniecznie bez dodatku wapna);
 • można stosować gotowe zaprawy, tzw. "dwa w jednym", które pełnią jednocześnie rolę fugi
 • do fugowania można stosować specjalne, gotowe zaprawy, barwione w masie.
Spoinowanie można wykonywać równocześnie z murowaniem (przy użyciu zapraw uniwersalnych) lub po ok. tygodniu od zakończenia murowania specjalnymi zaprawami do fugowania (większa paleta kolorów).

Czyszczenie obiektów wykonanych z ceramicznej cegły elewacyjnej należy przeprowadzić przy użyciu miękkiej szczotki i wody po całkowitym utwardzeniu zaprawy użytej do fugowania.

Wykonawca musi także przestrzegać pozostałych zasad, tj.:
 • należy zamówić cegły biorąc pod uwagę całą inwestycję;
 • w trakcie murowania należy wybierać cegły z co najmniej pięciu palet;
 • nie wolno murować i spoinować podczas opadów i mrozu;
 • na czas przerw w murowaniu należy zadbać o prawidłowe zabezpieczenie ostatnich warstw folią;
 • rozfoliowane palety należy zabezpieczać przed opadami atmosferycznymi;
Przestrzeganie wymienionych powyżej zasad pozwoli właścicielom obiektów cieszyć się przez długie lata poprawnie i estetycznie wykonaną zabudową z cegieł licowych.

2. Płytki klinkierowe

Jak fachowo układać elewacyjne płytki klinkierowe?

Różnice w odcieniach
Różnice w odcieniach kolorystycznych wyrobów klinkierowych są rzeczą naturalną wynikającą z procesu produkcji i dzięki nim powierzchnia wyłożona klinkierem nabiera naturalnego wyglądu. Jednak aby uzyskać taki efekt należy pamiętać, zwłaszcza przy kładzeniu elewacji czy podłogi o mieszaniu płytek z różnych opakowań. Dobrze jest również dokonywać zakupu towaru z jednej partii. Klinkier dokupiony po 6 czy 12 miesiącach może w znacznym stopniu różnić się odcieniem od kupionego wcześniej.

Układanie elewacji
Podłoża na których są układane płytki i kształtki powinny być równe, trwałe i suche. Nie należy również przyklejać płytek na wilgotny tynk. W podłożu powinny być również zakończone procesy wiązania i osiadania.

Zaprawy klejowe
Do montażu wyrobów z klinkieru najlepiej stosować przeznaczone do tego zaprawy klejowe. Na zewnątrz stosować należy zawsze zaprawy mrozoodporne, a przy płytkach podłogowych stosowane zaprawy klejowe powinna cechować elastyczność. Przy montażu zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta kleju w szczególności dbając, aby maksymalna grubość kleju wynosiła nie więcej niż 5 mm. Powierzchnia podłoża przygotowanego do kleju nie powinna być gładka, w celu zwiększenia przyczepności można porysować ją ostrym narzędziem.

Spoiny
Pomiędzy płytkami należy pozostawić spoiny najczęściej stosowane szerokości to 5 do 12 mm. Spoiny zawsze należy wypełnić dostępnymi na rynku zaprawami przeznaczonymi do fugowania klinkieru. Zaprawy w spoinach nie powinno się wyrównywać z licem okładziny, tylko nadać jej lekko wklęsły profil. Na elewacji okładzina klinkierowa powinna w pionie licować z tynkiem na ścianie. Jeżeli okładzina wystaje ponad tynk, koniecznie należy ją zabezpieczyć przed podsiąkaniem wody.

Zalecany sposób montażu schodów i posadzek klinkierowych

3. Dachówka ceramiczna

4. Ogrodzenia

5. Komin uniwersal

6. Film do pobrania 57MB


Copyright © 2009 Tregor